Kontakt

*/ ?>

kontakt3
Besöksadress: ELRÅD AB – Gerstorp Kärret 1 – 585 99 Linköping (Ny adress fr.om 2017-12-01)
Postadress: ELRÅD AB – Box 36 – 581 02 Linköping
Tel.vxl: 013-4744100 – Fax: 013-238165

Kontaktperson – teknik:
Tommy Johansson – tel. 013-4744102 – sms 0707270977 – e-post tommy.johansson”at”elrad.se

Kontaktperson – administration/ekonomi
Inger Johansson – tel. 013-4744101 – sms 0704381670 – e-post inger.johansson”at”elrad.se

Organisationsnummer: 556476-3059